Rubau Polska Sp. z o.o.

PHIG.pl » Firmy członkowskie » Rubau Polska Sp. z o.o.

 

Firma RUBAU od kilkudziesięciu lat działa w sektorze budowlanym na terenie Hiszpanii. Ma na swoim koncie liczne realizacje zarówno jeśli chodzi o budownictwo infrastrukturalne, budownictwo kubaturowe jak i morskie. Od kilku lat dzięki zakreślonej nowej strategii rozwoju działa również na rynkach międzynarodowych. Obecna jest w Ameryce Południowej oraz w Europie Środkowo-Wschodniej w krajach takich jak Bułgaria, Rumunia, Serbia oraz Polska. RUBAU w Polsce działa jako RUBAU Polska Sp. z o.o. ze swoją główną siedzibą w Warszawie. Firma upatruje swój sukces w polityce długofalowego, stabilnego i trwałego wzrostu, bazując między innymi na bogatej wiedzy i dużym doświadczeniu swojej kadry. Jeśli chodzi o rynek polski, to głównie koncentruje się na możliwości pozyskania kontraktów infrastrukturalnych; drogowych i kolejowych, ale i nie wyklucza zaangażowania się w projekty o innej charakterystyce. Firma RUBAU ubiega się zarówno o zamówienia pochodzące z przetargów publicznych jak i od inwestorów prywatnych. W związku z bardzo dobrą sytuacją finansową firma jest zdolna realizować i realizuje w świecie inwestycje na zasadzie koncesji czy też w systemie PPP.

Obszary działalności

  • Budownictwo

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 868 00 48

fax: +48 22 868 00 61

Strona internetowa: rubau.com

Adres: ul. Trojanska 7, 02-261 Warszawa