Co nowego u naszych Firm Członkowskich

PHIG.pl » Co nowego u naszych Firm Członkowskich » Kancelaria DZP wsparła prawnie Eneę Wytwarzanie przy oddaniu do eksploatacji nowego bloku energetycznego o mocy 1075 megawatów.

Kancelaria DZP wsparła prawnie Eneę Wytwarzanie przy oddaniu do eksploatacji nowego bloku energetycznego o mocy 1075 megawatów.

Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.

  • Dodano 22 grudnia 2017
  • ·

19 grudnia został podpisany protokół przejęcia do eksploatacji bloku energetycznego 1075 MW zbudowanego w Elektrowni Kozienice należącej do spółki Enea Wytwarzanie.

 

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka doradzała Enei Wytwarzanie sp. z o.o. przy realizacji tego najnowocześniejszego w Europie węglowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW brutto. Blok opalany węglem kamiennym powstał w Świerżach Górnych k. Kozienic, a inwestycja jest warta 6,4 mld PLN. Nasze doradztwo polegało na pełnej obsłudze prawnej inwestora na końcowym etapie realizacji inwestycji, tj. w trakcie ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego nowego bloku.

 

 „Wspieraliśmy inwestora w formalno-prawnych aspektach współpracy z wykonawcą inwestycji od 2013 r. Na ostatnim etapie braliśmy udział w pracach zmierzających do weryfikacji należytego spełnienia warunków odbioru Bloku nr 11 oraz ustalaniu tekstu protokołu odbioru eksploatacyjnego.” – komentuje Tomasz Darowski, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP.

 

„Projekt ma strategiczne znaczenie dla polskiej energetyki bo dzięki wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej oraz dużej dyspozycyjności będzie to największa i jednocześnie najsprawniejsza jednostka wytwórcza opalana węglem kamiennym w historii krajowej energetyki” – dodaje Tomasz Darowski, kierujący pracami zespołu.

 

Projekt realizowany był przez multidyscyplinarny zespół DZP składający z ekspertów z zakresu prawa budowlanego: Tomasza Darowskiego, Jerzego Sawickiego i Tatyany Koryakiny, prawa zamówień publicznych: Katarzyny Kuźmy i Wojciecha Hartunga, prawa energetycznego: Rafała Hajduka i Grzegorza Filipowicza oraz eksperta z zakresu prawa podatkowego Krzysztofa Dyby i eksperta z zakresu prawa ubezpieczeń Julity Zimoch – Tuchołki.

 

Prace koncepcyjne nad projektem budowy bloku 11 rozpoczęły się w 2008 roku. W 2012 roku został podpisany kontrakt z Wykonawcą projektu - konsorcjum z udziałem Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe oraz Polimex-Mostostal.

Więcej informacji:                                                                                                          

Emilia Zakrzewska-Koszel, E: emilia.zakrzewska-koszel@dzp.pl, T: 22 557 76 45