Co nowego u naszych Firm Członkowskich

PHIG.pl » Co nowego u naszych Firm Członkowskich » Kancelaria DZP doradzała Tauron przy pozyskaniu inwestora dla nowego bloku energetycznego w Jaworznie

Kancelaria DZP doradzała Tauron przy pozyskaniu inwestora dla nowego bloku energetycznego w Jaworznie

Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.

  • Dodano 04 kwietnia 2018
  • ·

DZP doradzała Tauron Polska Energia S.A. przy zawarciu umów określających warunki zaangażowanie się Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. 


Tauron  Polska Energia S.A. podpisał z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez PFR umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania funduszy w ten projekt.


DZP doradzała Tauron Polska Energia S.A. w całym procesie tworzenia, negocjowania oraz zawierania dokumentacji transakcyjnej, łączenie z uzgodnionymi przez strony głównymi umowami projektowymi.


Pracami DZP kierował Rafał Hajduk, Partner i Szef Zespołu Energetycznego, a w skład zespołu transakcyjnego wchodzili eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki: dr Krzysztof Fliszkiewicz, Senior Associate, Grzegorz Filipowicz, Senior Associate oraz Matuesz Koszel, Associate.

 

Na podstawie zawartych umów fundusze zainwestują w budowę bloku łącznie do 880 mln zł, w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. (NJGT) będącej obecnie jednoosobową spółką TAURON Polska Energia, która realizuje budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

 

Blok będzie przystosowany do spełnienia restrykcyjnych norm z zakresu ochrony środowiska, znacznie ograniczając emisje CO2 oraz pozostałych gazów emisyjnych.

 

Blok o sprawności 45,9% netto budowany jest w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne z wyprowadzeniem mocy linią 400 kV, przyłączonej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Planowane roczne zużycie węgla wyniesie do 2,8 mln ton. Paliwo w większości będzie pochodzić z kopalń Grupy TAURON. Blok wytworzy rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

 

Więcej informacji:                                                                                                          

Emilia Zakrzewska-Koszel, E: emilia.zakrzewska-koszel@dzp.pl, T: 22 557 76 45