Aktualności

PHIG.pl » Aktualności » KRZYŻE OFICERSKIE ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dla wieloletnich Wiceprezesów Rady PHIG: Pani Marii Ruiz López i Pana Victora Santistebana

KRZYŻE OFICERSKIE ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dla wieloletnich Wiceprezesów Rady PHIG: Pani Marii Ruiz López i Pana Victora Santistebana

  • Data wydarzenia 21 maja 2019
  • ·
  • Publikacja 25 kwietnia 2019
  • ·

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 21 maja, podczas obchodów Święta Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w Ambasadzie RP w Madrycie, odbyła się uroczystość nadania KRZYŻY OFICERSKICH ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ wieloletnim Wiceprezesom Rady Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej Pani Marii Ruiz López i Panu Victorowi Ramiro Santisteban Terrón. 

 

Order ten nadawany jest cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz we współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innym państwami i narodami. Odznaczenia wręczyła JE Ambasador RP w Madrycie Pani Marzenna Adamczyk.