Aktualności

PHIG.pl » Aktualności » Webinarium DZP: Regulacje o zatorach płatniczych - jak dostosować się do wymagań?

Webinarium DZP: Regulacje o zatorach płatniczych - jak dostosować się do wymagań?

 • Data wydarzenia 23 lipca 2020
 • ·
 • Publikacja 17 lipca 2020
 • ·

Przepisy dotyczące przeciwdziałania zatorom płatniczym weszły w życie 1 stycznia 2020 r. „Strażnikiem” przestrzegania tych regulacji przez przedsiębiorców jest Prezes UOKiK, który ostatnio wszczął ponad 50 postępowań przeciwko firmom opóźniającym się z regulowaniem zobowiązań pieniężnych.


Webinarium odbędzie się

23 lipca w godzinach 12:00-13:40

 

 

Niedawne działania Prezesa UOKiK potwierdzają wcześniejsze zapowiedzi organu, zgodnie z którymi zwalczanie zatorów płatniczych będzie jednym z priorytetów polityki realizowanej przez Prezesa UOKiK.

 

Podczas webinarium przedstawimy obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów dotyczących zatorów płatniczych, w tym związane z raportowaniem terminów zapłaty. Omówimy konsekwencje niedostosowania się do nowych regulacji oraz kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie przeciwdziałania zatorom płatniczym, w tym przesłanki stosowania przez Prezesa UOKiK kar pieniężnych wobec przedsiębiorców opóźniających się z realizacją zobowiązań pieniężnych.

 

Korzyści z udziału w webinarium:

 • Poznasz wymogi prawne wynikające z pakietu regulacji antyzatorowych;
 • Poznasz sposób dostosowania swoich działań do obowiązujących przepisów;
 • Dowiesz się na jakie elementy procesu realizacji wierzytelności pieniężnych zwrócić szczególną uwagę i jaki mają one wpływ na twoją płynność finansową.

Program webinarium:

Część 1 (30 min prezentacja, 15 min sesja Q&A):

1. Wprowadzenie

 • Cel i kontekst regulacji
 • Zwalczanie zatorów jako jeden z priorytetów Prezesa UOKiK

2. Zakres regulacji

 • Przedmiot regulacji - czym jest transakcja handlowa?
 • Podmioty objęte regulacją – czy tylko przedsiębiorcy?
 • Czy wiesz kim jest twój partner handlowy i jak jego status wpływa na twoje obowiązki ustawowe?

3. Sesja Q&A 

 • Sesja pytań i odpowiedzi oraz indywidualnych konsultacji

Przerwa (do 10 min)

Część 2 (30 min prezentacja, 15 min sesja Q&A):

4. Prawo umów

 • Jak złożyć skuteczne oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy?
 • Ustawowe terminy zapłaty i zasady ich zmiany
 • Rekompensata i odsetki za opóźnienie w płatności

5. Otoczenie regulacyjne

 • Kompetencje Prezesa UOKiK
 • Przesłanki stosowania (i niestosowania) przez Prezesa UOKiK sankcji pieniężnych
 • Obowiązek raportowania o terminach zapłaty stosowanych przez przedsiębiorców i ich kontrahentów
 • Ulga na złe długi

6. Sesja Q&A: 

 • Sesja pytań i odpowiedzi oraz indywidualnych konsultacji

Webinarium poprowadzą: dr Jarosław Łukawski, Partner, Szef Zespołu Prawa Konkurencji, Paweł Suchocki, Tax Manager z Praktyki Podatkowej oraz Rafał Lorent, Associate z Praktyki Life Sciences. 

 

Udział w webinarium jest bezpłatny. 
Rejestracja: life.sciences@dzp.pl