Media

PHIG.pl » Media » Hiszpania poprawiła wynik o 4 pozycje w światowym rankingu "Doing Business"

Hiszpania poprawiła wynik o 4 pozycje w światowym rankingu "Doing Business"

  • Data wydarzenia 31 października 2017
  • ·
  • Publikacja 31 października 2017
  • ·

Hiszpania awansowała o cztery pozycje w opracowywanym przez Bank Światowy rankingu „Doing Business” i aktualnie plasuje się na 28. miejscu. Ranking bazuje na najważniejszych aspektach prawnych i administracyjnych ułatwiających lub utrudniających zakładanie i prowadzenie  biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. 

Po raz pierwszy od momentu powstania rankingu w 2008 roku Hiszpania znajduje się wśród 30 najbardziej sprzyjających biznesowi krajów. Wyprzedza m.in. Francję (31. miejsce), Holandię (32. miejsce), Szwajcarię (33. miejsce), Japonię (34.miejsce), Włochy (46. miejsce) i Belgię (52. miejsce). Awans Hiszpanii w rankingu z 44. miejsca, które zajmowała w 2011 na 28. w 2017 jest przede wszystkim rezultatem sprzyjających biznesowi reformom, jakie zaczęto wprowadzać w ostatnich latach.

Wśród przeprowadzonych od 2012 roku zmian Bank Światowy docenił poprawę ładu korporacyjnego spółek kapitałowych (ustawa 31/2014), która zwiększa rolę zgromadzeń udziałowców w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa; reformę podatkową z 2014 zmniejszającą stawkę podatku dochodowego od osób prawnych i upraszczającą przepisy podatkowe; reformę upadłościową (między 2011 i 2015), która pozwoliła na zmniejszenie kosztów i czasu trwania postępowania upadłościowego oraz uprościła mechanizmy przedupadłościowe (umowy refinansujące i pozasądowe porozumienie dotyczące płatności); poprawę skuteczności Urzędów Skarbowych i uproszczenie rejestracji przedsiębiorstw.

W wyniku wprowadzonych reform Hiszpania poprawiła swoją pozycję w wielu kluczowych kategoriach branych pod uwagę w tworzeniu rankingu. W kategorii wskaźnik energii elektrycznej odnotowała poprawę o 36 pozycji, głównie dzięki ułatwieniu procedur i zmniejszeniu kosztów, jakie ponosi firma chcąca uzyskać przyłącze elektryczne. Sytuacja uległa poprawie również w dziedzinie ochrona inwestorów mniejszościowych (o 8 miejsc), płacenie podatków (o 3 miejsca) oraz zawieranie umów (o 3 miejsca).

Doing Business 2018 jest 15. edycją jednego z najważniejszych raportów przygotowywanych corocznie przez Bank Światowy. Skupia się głównie na małych i średnich przedsiębiorstwach, badając dziesięć kluczowych kategorii dotyczących zakładania i działalności firmy: rejestrowanie działalności, uzyskanie pozwoleń na budowę, wskaźnik energii elektrycznej (czas i koszt uzyskania przyłącza elektrycznego), procedury dotyczące zakładania firmy, otrzymywanie kredytów, ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, płacenie podatków, handel zagraniczny, postanowienie sądu dotyczące sporu między stronami oraz przepisy upadłościowe lub dotyczące bankructwa firmy.

 

Źródło:

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mineco/Paginas/2017/311017_puestos.aspx