Media

PHIG.pl » Media » Średnia cena gruntów miejskich w Hiszpanii wzrosła o 7,8% w trzecim kwartale 2017 w ujęciu rok do roku

Średnia cena gruntów miejskich w Hiszpanii wzrosła o 7,8% w trzecim kwartale 2017 w ujęciu rok do roku

  • Data wydarzenia 15 grudnia 2017
  • ·
  • Publikacja 15 grudnia 2017
  • ·

W trzecim kwartale 2017 roku zrealizowano 4545 transakcji dotyczących gruntów miejskich. Wynik jest o 2,4% niższy od odnotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Powierzchnię sprzedanych gruntów oszacowano na 6,3 milionów metrów kwadratowych, a więc zwiększyła się o 17,8% w stosunku do tego samego przedziału czasu w minionym roku.

Średnia cena za metr kwadratowy wzrosła o 7,4% w ujęciu rocznym (trzeci kwartał 2017/trzeci kwartał 2016) i wyniosła 162 euro. W porównaniu z drugim kwartałem spadła o 2,6%.

W obszarach zamieszkałych przez ponad 50 000 mieszkańców średnia cena za metr kwadratowy wzrosła w ujęciu rocznym o 5,3% i wyniosła 287,5 euro.

Najwyższe ceny na obszarach zamieszkałych przez ponad 50 000 mieszkańców zarejestrowano w Madrycie (485,7 €/m2), Barcelonie (447,6 €/m2) i na Balearach (375,1 €/m2); a najniższe w Huesce (48,4 €/m2), Kadyksie (115,3 €/m2) i Leonie (120,2 €/m2).

 W trzecim kwartale 2017 dokonano 4545 transakcji, czyli o 24,2% mniej niż w drugim kwartale 2017 (5 998 transakcji) i o 2,4% mniej niż w trzecim kwartale ubiegłego roku (4 656).

 

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców danego obszaru, transakcje rozłożyły się w następujący sposób:

• na obszarach zamieszkałych przez mniej niż 1000 mieszkańców dokonano 366 transakcji, czyli o 3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego,

• na obszarach zamieszkałych przez od 1000 do 5000 mieszkańców sprzedano 857 działek, co stanowi wzrost o 6,1% w ujęciu rocznym,

• na obszarach zamieszkałych przez od 5000 do 10 000 mieszkańców sprzedanych zostało 763 działek, czyli o 14,2% mniej niż w tym samym kwartale roku ubiegłego,

• na obszarach zamieszkałych przez od 10 000 do 50 000 mieszkańców liczba transakcji wzrosła o 0,8% w ujęciu rocznym i wyniosła 1 591 transakcji,

• na obszarach zamieszkałych przez więcej niż 50 000 mieszkańców sprzedanych zostało 968 działek, czyli o 5,7% mniej niż w trzecim kwartale 2016.

 

Obszar sprzedanych gruntów w trzecim kwartale 2017 wyniósł 6,3 milionów metrów kwadratowych, a jego łączną wartość oszacowano na 765,1 miliona euro. W stosunku do trzeciego kwartału 2016 obszar sprzedanych gruntów zwiększył się o 17,8%, a wartość poszła w górę o 18%.


Żródło:
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mfom/Paginas/2017/151217precio-suelo.aspx