Media

PHIG.pl » Media » Hiszpański system gospodarki wodnej przykładem sukcesu dla innych krajów

Hiszpański system gospodarki wodnej przykładem sukcesu dla innych krajów

  • Data wydarzenia 19 marca 2018
  • ·
  • Publikacja 19 marca 2018
  • ·

Hiszpańska Minister Rolnictwa, Rybołóstwa, Żywności i Środowiska, Isabel García Tejerina, podkreśliła, że hiszpański system gospodarki wodnej jest "modelowy" i sukces ten został osiągnięty dzięki doświadczeniu hiszpańskich przedsiębiorstw inżynieryjnych, budowlanych, zaopatrzeniowych i technologicznych. 

Hiszpania jest jednym z państw, w których pilnuje się każdej kropli wody. Hiszpański system gospodarki wodnej dostarcza wodę dobrej jakości do ponad 45 milionów mieszkańców i 80 milionów turystów, którzy co roku odwiedzają ten kraj.


Ponadto, system umożliwił powiększenie obszaru irygacyjnego do 3,7 miliona hektarów, przyczynił się do wzrostu mocy generowanej przez elektrownie wodne z 200 MW na początku ubiegłego wieku aż do 20.500 MW obecnie, a także zwiększył odsetek oczyszczanych ścieków komunalnych z 30% do ponad 85% i to w przeciągu niespełna 20 lat.
Minister dodała, że w ostatnich latach hiszpański model gospodarki wodnej wkroczył na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, dostosowując się do zmian klimatycznych i katastrof ekologicznych, takich jak powodzie i susze, a także osiągając cele dotyczące ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego.


Według Isabel Garcii Tejeriny, było to możliwe dzięki takiemu systemowi zarządzania zasobami wodnymi, który zaspokaja potrzeby zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Przyczynił się do tego również pionierski na skalę światową system zarządzania dorzeczami, rola infrastruktury i czołowa pozycja inżynierii hiszpańskiej w obrębie branży hydraulicznej, a także postęp technologiczny i wprowadzone innowacje, które wysunęły państwo na pozycję światowego lidera w ponownym wykorzystywaniu oczyszczonych ścieków oraz zainstalowanej mocy służącej do odsalania wody morskiej.


Współpraca międzynarodowa


Minister zaznaczyła, że hiszpańskie zakłady przemysłowe zaopatrują w wodę aktualnie ponad miliard osób na całym świecie, stawiając ich strategię za przykład dobrze prowadzonej polityki. Położyła również nacisk na fakt, iż największe światowe systemy do odsalania wód są zarządzane przez przedsiębiorstwa hiszpańskie. Dokładniej rzecz ujmując, siedem spośród dwudziestu największych firm zajmujących się odsalaniem wód pochodzi z Hiszpanii.


Źródło: http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/magrama/Paginas/2018/190318tejerinabrasil.aspx