Media

PHIG.pl » Media » Poziom inwestycji zagranicznych w Hiszpanii w 2017 roku

Poziom inwestycji zagranicznych w Hiszpanii w 2017 roku

  • Data wydarzenia 20 marca 2018
  • ·
  • Publikacja 20 marca 2018
  • ·

Inwestycje zagraniczne w Hiszpanii w 2017 roku wyniosły 36,122 miliardów euro, jest to najwyższa liczba od 2008 roku i o 0,7% wyższa od tej odnotowanej w 2016 roku, podał hiszpański rejestr inwestycji zagranicznych (RIE).

W ujęciu netto inwestycje zagraniczne wyniosły 24,545 mld euro, o 12,3% mniej niż w 2016 roku. Napływ kapitału z inwestycji bezpośrednich zazwyczaj jest bardzo zmienny z tego względu, iż zaledwie jedna większa operacja finansowa może znacząco wpłynąć na wynik bieżących zestawień, podnosząc lub obniżając zawarte w nich wartości. Dlatego też tak istotne jest porównanie ich ze średnimi zestawieniami z lat ubiegłych. Tak więc porównanie ze średnią z ostatnich pięciu lat wskazuje na wzrost inwestycji brutto o 25,6%, a w ujęciu netto o 18,7%.


Zagraniczne inwestycje produkcyjne (nie wliczając tzw. spółek ETVE – hiszpańskich holdingów zagranicznych, które są jednostkami finansowymi i nie generują znaczących rzeczywistych skutków ekonomicznych) spadły o 7,2% osiągając wartość 23,758 mld euro wg wartości brutto. W ujęciu netto wyniosły 12,323 mld, o 36% mniej niż w roku poprzednim. Inwestycja brutto w ETVE osiągnęła 12,365 mld, odnotowując 20,6%-owy wzrost, głównie ze względu na trzy kluczowe operacje, które w sumie stanowią 73% obrotów wszystkich inwestycji w tego typu spółkach.
Spadek inwestycji produkcyjnych netto wynika ze wzrostu dezinwestycji o 80,1%, do którego w dużej mierze przyczynił się zakup od inwestora zagranicznego zaledwie jednego udziału pewnej firmy dokonany przez jedną ze spółek hiszpańskich. Niemniej jednak, w rzeczywistości taka wymiana udziałów nie ma negatywnego wpływu na gospodarkę, jako że nie wiąże się ze spadkiem działalności gospodarczej. Taka sama sytuacja ma też miejsce w przypadku większości zarejestrowanych w ciągu roku sprzedaży.


Krajami inwestującymi są przede wszystkim Luksemburg (20,9%), Niemcy (13,6%), Wielka Brytania (13,1%), Stany Zjednoczone (10,7%) i Francja (9,7%), do których łącznie należy 68% wszystkich inwestycji. Stany Zjednoczone nie są już przodującym inwestorem (obniżka o 50,1%), spadając tym samym na czwartą pozycję. Szwajcaria natomiast zwiększyła swoje inwestycje o 347,8% w stosunku do 2016 roku, dzięki zaledwie jednej transakcji.
Jeśli chodzi o regiony świata, państwa OECD, do których należy 93,1% inwestycji, odnotowały spadek o 5,3%. Zarejestrowano także mniejszą ilość inwestycji pochodzących z Ameryki Łacińskiej (66,7%), Ameryki Północnej (52,8%) i Azji i Oceanii (76,8%). Inwestycje krajów członkowskich UE, które stanowią 70,2%, wzrosły o 18,7%, podczas gdy zaangażowanie kapitałowe państw afrykańskich zwiększyło się o 344,8%, głównie za sprawą dwóch inwestycji.


Inwestycje produkcyjne były realizowane głównie w następujących sektorach: obsługa rynku nieruchomości (13,2% całości), zaopatrzenie w prąd elektryczny i gaz (10,3%), usługi finansowe (7%), telekomunikacja (6,7%) i sprzedaż hurtowa (6,4%). Do tych pięciu w/w branży należy blisko połowa rocznych inwestycji.
85,1% inwestycji produkcyjnych gromadzą trzy regiony: Wspólnota Autonomiczna Madrytu - 14,521 mld euro (61,1% wszystkich inwestycji, wzrost o 24,7%), Katalonia - 3,093 mld, (13% całości i spadek o 39,8%) oraz Kraj Basków - 2,616 mld (11% całości i wzrost o 70,8%).

 

Źródło:

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mineco/Paginas/2018/200318inversion_extranj.aspx