Media

PHIG.pl » Media » Trzeci rok z rzędu hiszpańska gospodarka rośnie o ponad 3% i tworzy ponad pól miliona miejsc pracy

Trzeci rok z rzędu hiszpańska gospodarka rośnie o ponad 3% i tworzy ponad pól miliona miejsc pracy

  • Data wydarzenia 01 marca 2018
  • ·
  • Publikacja 01 marca 2018
  • ·

Hiszpańskie Ministerstwo Gospodarki, Przemysłu i Konkurencyjności podało, że średni roczny wzrost w 2017 roku wyniósł 3,1% (Hiszpański Instytut Statystyczny INE).

W ten sposób już czwarty rok z rzędu został odnotowany wzrost ekonomiczny, z czego w przeciągu ostatnich 3 lat na poziomie wyższym niż 3% (3,4% w 2015, 3,3% w 2016, 3,1% w 2017), przekraczając tym samym tempo wzrostu w pozostałych państwach strefy euro. Działalność gospodarcza wciąż się rozwija, a wraz z nią wzrasta popyt krajowy, co jest konsekwencją dużych postępów w zakresie inwestycji oraz spożycia prywatnego, z pozytywnym wkładem popytu zagranicznego w wysokości trzech dziesiątych wzrostu PKB. Jest to drugi rok z rzędu, kiedy to sektor zewnętrzny przyczynia się do wzrostu gospodarczego, w przeciwieństwie do lat 2014 i 2015, gdzie jego udział był niekorzystny dla statystyk gospodarczych.

 

Powyższe dane potwierdzają zmianę schematu wzrostu, w związku z coraz to szybszym tempem tworzenia się nowych miejsc pracy, które to już trzeci rok z rzędu utrzymuje się w okolicach 3% (w 2017 średnio 2,8%), umożliwiając tym samym zatrudnienie na pełen etat 506 tys. osób w roku 2017.

 

Ponadto, dane z rachunków narodowych dla roku 2017 wskazują, że mamy do czynienia ze zrównoważonym wzrostem gospodarczym, dla którego wkład popytu zagranicznego netto wynosi trzy dziesiąte. Jak podaje bilans płatniczy, gospodarka hiszpańska zakończyła ubiegły rok z nadwyżką na rachunku obrotów bieżących na poziomie 1,7% PKB. To był piąty rok z rzędu o dodatnim saldzie i czwarty, w którym zbiega się ono z pozytywnym wzrostem gospodarczym, co stanowi wydarzenie bezprecedensowe dla najnowszej historii hiszpańskiej gospodarki. W rezultacie, zdolność finansowania gospodarki hiszpańskiej na rynku światowym znajduje się na poziomie 1,9% PKB. Oznacza to, że już szósty rok z rzędu odnotowuje saldo dodatnie i znaczny wzrost realnego PKB, co skutkuje obniżeniem zadłużenia zagranicznego.

 

Popyt krajowy wniósł 2,8 punktów we wzrost w roku 2017, o trzy dziesiąte więcej niż w roku poprzednim, dzięki przyspieszeniu dynamiki inwestycji, które w 2016 roku wyniosło 3,3%, a w 2017 już 5%. W dynamice inwestycji, tak jak w latach ubiegłych, wyróżnia się inwestycja w dobra kapitałowe, która wzrosła o 6,1% (4,9% w 2016), będąc tym samym najbardziej dynamicznym komponentem popytu narodowego.

 

Wzrost gospodarczy, tak jak to miało miejsce w trakcie ubiegłych trzech lat, przenosi się na zatrudnienie. Zatrudnienie wzrosło średniorocznie o 2,8%, co oznacza utworzenie ponad pół miliona nowych pełnoetatowych miejsc pracy jedynie w przeciągu ostatniego roku. Jest to kolejny krok naprzód w stronę realizacji planu, który zakłada stworzenie 20 milionów nowych miejsc pracy do końca kadencji parlamentarnej, co stanowiłoby ostateczne potwierdzenie zakończenia kryzysu. Wzrost wynagrodzenia w ciągu całego roku wyniósł 3,3%.

 

W czwartym trymestrze 2017 roku gospodarka hiszpańska utrzymała wskaźnik wzrostu w ujęciu kwartalnym na poziomie 0,7%, podczas gdy w pozostałych państwach strefy euro wynosił on 0,6%. Biorąc pod uwagę całoroczne statystyki, w zakresie popytu narodowego wybija się wzrost inwestycji w kapitał trwały (5,6% w ujęciu rocznym), uzyskując najwyższy współczynnik procentowy wzrostu od końca 2015 roku. Wzrost w czwartym trymestrze osiągnął poziom 3,1% w ujęciu rocznym, utrzymując taką tendencję trzeci trymestr z rzędu.

 

Źródło:

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mineco/Paginas/2018/010318economia_nac.aspx