Media

PHIG.pl » Media » Obroty Polska - Hiszpania w styczniu

Obroty Polska - Hiszpania w styczniu

  • Data wydarzenia 13 marca 2018
  • ·
  • Publikacja 13 marca 2018
  • ·

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podało, że obroty w styczniu 2018 wyniosły 867,6 mln euro.

Eksport:  465,7 mln euro
Import:  402 mln euro
Saldo:  63,7 mln euro
Hiszpania znajduje się na 7. miejscu pod względem obrotów i 8. pod względem eksportu z Polski.

Spadek dynamiki eksportu i wzrostowa tendencja po stronie importu są wynikiem m.in. relatywnie mocnego kursu PLN względem EUR oraz USD w drugiej połowie 2017.