Media

PHIG.pl » Media » Jakość, innowacyjność i internacjonalizacja sektora owoców i warzyw w Hiszpanii

Jakość, innowacyjność i internacjonalizacja sektora owoców i warzyw w Hiszpanii

  • Data wydarzenia 23 października 2018
  • ·
  • Publikacja 23 października 2018
  • ·

Hiszpański Minister ds. Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności Luis Planas podkreślił strategiczny charakter hiszpańskiego sektora owoców i warzyw, który opiera swoją konkurencyjność na jakości, innowacyjności i internacjonalizacji. 

Czynniki te doprowadziły do utrzymania pierwszej pozycji tej branży w hiszpańskim sektorze rolniczym, a jej wartość ekonomiczna to ponad 14 miliardów euro przy poziomie produkcji ponad 28 milionów ton (rok 2017).

Hiszpania jest pierwszym producentem Unii Europejskiej, a szóstym na świecie i generuje 22% wszystkich miejsc pracy w sektorze rolnym.

Jest to sektor czysto eksportowy, który przeznacza ponad 50% produkcji na rynki zagraniczne, głównie z UE. Hiszpania jest największym eksporterem wśród krajów UE, a jednym z trzech głównych eksporterów na świecie.

Istotna jest zdolność sektora do dostosowania się do nowych wymagań rynku poprzez innowacje, jakość produkcji i zaangażowanie w produkcję ekologiczną, o czym świadczy ponad 500 000 hektarów i 6 600 gałęzi przemysłu związanych z produkcją ekologicznych warzyw.

 

Źródło:

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2018/231018-planas.aspx