Media

PHIG.pl » Media » Digitalizacja hiszpańskiego przemysłu, priorytet rządu hiszpańskiego - 100 milionów euro dla mśp

Digitalizacja hiszpańskiego przemysłu, priorytet rządu hiszpańskiego - 100 milionów euro dla mśp

  • Data wydarzenia 26 września 2018
  • ·
  • Publikacja 26 września 2018
  • ·

Hiszpańska Minister Przemysłu, Handlu i Turystyki, Reyes Maroto, potwierdziła, że Ministerstwo jest zaangażowane w promowanie inwestycji w innowacje i technologie związane z przemysłem 4.0, zachęcanie do przedsiębiorczości, promowanie internacjonalizacji oraz przyciąganie talentów.

W związku z tym, w obecnym roku dla MŚP udostępniona zostanie kwota 100 milionów euro na wsparcie włączenia wiedzy, technologii i innowacji do cyfryzacji procesów i tworzenia produktów i usług zaawansowanych technologicznie o wyższej wartości dodanej w firmach przemysłowych.

Innymi inicjatywami są stworzenie Trade Observatory 4.0 jako forum dialogu i analizy słabych i mocnych stron sektora w procesie jego digitalizacji - który mógłby być punktem wyjścia do określenia linii pracy i inicjatyw dla wszystkich zaangażowanych stron oraz uruchomienie sieci inteligentnych miejsc podróży, których celem będzie promocja innowacyjnej przestrzeni turystycznej.

 

Źródło:

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2018/260918industriaconectada.aspx