Media

PHIG.pl » Media » Bezrobocie w Hiszpanii spada o 6,17 % w stosunku rocznym

Bezrobocie w Hiszpanii spada o 6,17 % w stosunku rocznym

  • Data wydarzenia 03 stycznia 2019
  • ·
  • Publikacja 03 stycznia 2019
  • ·

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy spadła o 210 484 osoby w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, co oznacza roczny spadek na poziomie 6,17 %.

W związku z tym łączna liczba bezrobotnych wynosi 3 202 297 osób. Jest to najniższy poziom bezrobocia rejestrowanego od ostatnich 9 lat. 

Po wyeliminowaniu czynników sezonowych, bezrobocie spadło o 8 746 osób.

Liczba niezatrudnionych w grudniu obniżyła się o 50 570 osób w zestawieniu z ubiegłym miesiącem, co daje nam spadek o 1,55 %.

Liczba bezrobotnych mężczyzn wynosi  1.337.244, spadek o 5.697 (-0,42%), natomiast liczba bezrobotnych kobiet wynosi 1.865.053, zmniejszyła się o 88.002 (-4,51%).

Bezrobocie osób poniżej 25 roku życia spadło w grudniu o 17.378 osób (-6,57%) w porównaniu z poprzednim miesiącem.  W ujęciu rocznym spadek wynosi 21.194 (-7,9%).

Bezrobocie osób w wieku 25 i więcej lat spada o 33.192 (-1,11%).

Bezrobocie rejestrowane spadło w 14 regionach, w szczególności w Andaluzji  (-22.306), Madrycie (-6.578) i Walencji  (-4.433).

Zatrudnienie na umowę na czas nieokreślony w 2018 roku okazało się być najwyższe w całej historii zatrudnienia. W całym roku 2018 osób zatrudnionych na umowę na czas nieokreślony było 2.284.924, o 355.674 więcej niż w roku 2017. Liczba ta jest najwyższą liczbą w całej historii zatrudnienia i wskazuje na wzrost o 18,44% w zestawieniu z rokiem 2017.

 

Źródło:

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo/Paginas/2019/030119-paro.aspx