Media

PHIG.pl » Media » Aktywność handlowa w Hiszpanii rośnie w najszybszym tempie od siedmiu miesięcy

Aktywność handlowa w Hiszpanii rośnie w najszybszym tempie od siedmiu miesięcy

  • Data wydarzenia 05 lutego 2019
  • ·
  • Publikacja 05 lutego 2019
  • ·

Dane dotyczące hiszpańskiego sektora usług - IHS MARKIT PMI®:

- Aktywność rośnie w szybszym tempie, ale spowalnia rozwój nowych zamówień.
- Wskaźnik tworzenia miejsc pracy jest najwyższy od sześciu miesięcy.
- Zaufanie do biznesu poprawia się już czwarty miesiąc z rzędu.

 

Wzrost aktywności w sektorze usług hiszpańskich przyspieszył w styczniu, mimo że nowe zamówienia rosły wolniej na początku roku. Firmy chętnie zatrudniały dodatkowych pracowników w szybszym tempie, a zaufanie do biznesu się poprawiło. Tymczasem ceny płacone wzrosły nieco wolniej, ale inflacja naliczanych cen wzrosła w szybszym tempie.

Indeks aktywności gospodarczej wzrósł w styczniu do 54,7 z 54,0 odnotowanego w grudniu ubiegłego roku. Obserwuje się wyraźny miesięczny wzrost aktywności, która osiągnęła najszybsze tempo od czerwca ubiegłego roku. Aktywność sektora usług stale rosła w ciągu ostatnich 63 miesięcy, a badane firmy powiązały ostatni wzrost ze wzrostem liczby nowych zamówień.

Spośród różnych podsektorów objętych badaniem, sektory transportu i magazynowania ponownie odnotowały największy wzrost aktywności, natomiast spadek został zauważony tylko w hotelarstwie i sektorze restauracyjnym.

Chociaż nowe zamówienia nadal rosły w styczniu, tempo wzrostu zmniejszyło się do najniższego poziomu od 25 miesięcy. Ankietowane firmy zaobserwowały ogólny, wyższy popyt wśród klientów, ale zauważalne były pewne oznaki niezdecydowania wśród klientów, w momencie zobowiązania się do kontraktowania nowych projektów. Podczas gdy nowe zamówienia generalnie wzrosły, nastąpiła kolejna redukcja nowych zamówień z zagranicy. Nowe zamówienia od klientów zagranicznych spadły po raz szósty z rzędu, choć była to nieznaczna zmiana.

Liczba zamówień oczekujących na realizację nieznacznie wzrosła na początku 2019 r.

Firmy sektora usługowego zwiększyły swój poziom zatrudnienia w przyspieszonym tempie z powodu rosnącego popytu oraz w celu pozyskania nowych klientów. Współczynnik tworzenia nowych miejsc pracy był najszybszy od lipca ubiegłego roku. Wszystkie sektory objęte badaniem odnotowały wzrost zatrudnienia, lecz to pośród firm transportowych i magazynowych był on najszybszy.

Firmy zatrudniały więcej pracowników ze względu na poprawę pewności co do perspektyw prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy. Stopień optymizmu wzrasta już czwarty miesiąc z rzędu od najniższego poziomu od pięciu lat, który miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, a nowe strategie i lepsze warunki gospodarcze powinny pomóc wesprzeć akcelerację.

Ceny płacone w styczniu nadal rosły w szybkim tempie. Wzrost ten nastąpił pomimo faktu, że stopa inflacji zmniejszyła się do najniższej wartości od czterech miesięcy. Podczas gdy ceny wzrosły, respondenci często łączyli to z wyższymi kosztami personelu.

Przedsiębiorstwa sektora usług odpowiedziały na wzrost płaconych cen poprzez wzrost cen za swoje usługi. Stawki wzrosły po raz dziewiąty z rzędu, do najwyższego poziomu od marca 2018 r. Niektórzy respondenci wspomnieli również, że poprawa popytu pozwoliła im podnieść ceny swoich produktów na początku 2019 r.

 Wskaźnik Composite Total Activity Index * wskazał ożywienie tempa wzrostu na początku 2019 roku. Indeks ten wzrósł z 53,4 zarejestrowanego w grudniu 2018 r. do 54,5 w styczniu i wskazywał na solidny miesięczny wzrost aktywności,  najwyzszy od czerwca ubiegłego roku.

Zarówno produkcja w sektorze wytwórczym, jak i aktywność w sektorze usług wzrosły szybciej niż w grudniu ubiegłego roku, a firmy z branży usługowej nadal wskazują na najsilniejsze tempo rozwoju.

Nastąpił również wzrost zaufania do biznesu w obu sektorach objętych badaniem w styczniu. Ogólnie ujmując, był to najbardziej pozytywny odzew zarejestrowany od czerwca 2018 roku.

Wyższe potrzeby produkcyjne i pozytywne perspektywy zachęciły firmy w Hiszpanii do zatrudnienia dodatkowego personelu. Zatrudnienie wzrostało przez pięćdziesiąt osiem kolejnych miesięcy, w najszybszym tempie od sierpnia ubiegłego roku.

W mniej pozytywnym tonie należy wspomnieć o spowolnieniu tempa wzrostu nowych zamówień, który był najsłabszy od października 2013 r. Szybszemu wzrostowi nowych zamówień otrzymywanych przez sektor wytwórczy przeciwdziałało spowolnienie wzrostu w sektorze usług.

*Złożone indeksy PMI są ważonymi średnimi indeksami PMI dla sektora produkcyjnego i porównywalnego sektora usług. Waga odzwierciedla relatywną wielkość sektora produkcyjnego i sektora usług zgodnie z oficjalnymi danymi  PKB. Odczyt PMI powyżej 50 pkt oznacza, że aktywność rośnie, zaś punktowa odległość od tej granicy jest miarą tempa tego wzrostu.

Komentując dane PMI, Paul Smith, dyrektor ds. Ekonomicznych IHS Markit podkreślił:
"Prywatny sektor Hiszpanii rozpoczął rok 2019 z bardzo pozytywnymi wynikami, ponieważ aktywność handlowa wzrosła w najszybszym tempie w ciągu siedmiu miesięcy. Zarówno producenci, jak i firmy usługowe odnotowały wyższe wskaźniki wzrostu w stosunku do grudnia ubiegłego roku, co przyczyniło się do poprawy zaufania w stosunku do przyszłości i tworzenia większej ilości miejsc pracy.
Jednak dane wskazywały również na słabszy wzrost ogólnej liczby nowych zamówień, spowodowany najwolniejszym wzrostem sprzedaży w sektorze usług w ciągu 25 miesięcy. Jednocześnie tendencja zamówień od klientów zagranicznych była stosunkowo umiarkowana, co sugeruje, że dynamika może ulec osłabieniu, jeśli nie poprawią się warunki popytu."

Źródło:

https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/5435ec34e9eb4a698cedf9635f8ed96c