Media

PHIG.pl » Media » Hiszpańska Minister prognozuje, że w tym roku hiszpańska gospodarka wzrośnie powyżej średniej europejskiej

Hiszpańska Minister prognozuje, że w tym roku hiszpańska gospodarka wzrośnie powyżej średniej europejskiej

  • Data wydarzenia 20 lutego 2019
  • ·
  • Publikacja 20 lutego 2019
  • ·

Hiszpańska Minister Gospodarki i Przedsiębiorczości, Nadia Calaviño, pojawiła się na Komisji Gospodarczej Kongresu Deputowanych, gdzie podsumowała działaniami zrealizowane w sferze gospodarczej.

Hiszpania zamknęła rok 2018 ze stopą wzrostu na poziomie 2,5%, czyli wyższą niż stopa wzrostu w strefie euro, która wyniosła 1,8%. Wszystkie prognozy wskazują na to, że hiszpańska gospodarka będzie nadal rosnąć powyżej średniej europejskiej w 2019 roku. Popyt krajowy będzie głównym motorem wzrostu, dynamika inwestycji będzie wysoka, prognozuje się także obniżenie stopy bezrobocia do średnio 14% w całym 2019 roku.

Dobra sytuacja gospodarcza i rosnące zaufanie na rynkach międzynarodowych sprzyjają lepszym warunkom finansowania. Koszt długu publicznego osiągnął najniższy historyczny poziom.

Jednym z czynników wyjaśniających to zaufanie, jest pozytywna ewolucja finansów publicznych. Rząd zezwolił na zamknięcie 2018 roku z deficytem 2,7% PKB. Ponadto w 2018 r. przyspieszyła redukcja długu publicznego z poziomu 98,1% do poziomu 97% PKB.

 

Źródło:

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/economia/Paginas/2019/200219-economia.aspx