Media

PHIG.pl » Media » Deficyt Hiszpanii spada o 19,6% i wynosi 1,20% PKB w sierpniu

Deficyt Hiszpanii spada o 19,6% i wynosi 1,20% PKB w sierpniu

  • Data wydarzenia 30 września 2019
  • ·
  • Publikacja 30 września 2019
  • ·

Hiszpańskie Ministerstwo Finansów opublikowało dane dotyczące wykonania budżetu państwa odpowiadające sierpniu 2019 r. W pierwszych ośmiu miesiącach roku deficyt państwa wynosi 14 937 mln euro, co stanowi spadek o 19,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. Liczba ta odpowiada 1,20% PKB w kontekście rachunków narodowych.

Skonsolidowany deficyt administracji centralnej, wspólnot autonomicznych i ubezpieczeń społecznych zarejestrowany do lipca odpowiada 2,02% PKB, z wyłączeniem pomocy finansowej.

Opublikowane zostały również dane dotyczące wykonania budżetu lokalnych korporacji odpowiadające drugiemu kwartałowi 2019 r., które odnotowały deficyt w wysokości 0,03% PKB.

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Paginas/2019/300919-deficit.aspx