Media

PHIG.pl » Media
list
14

Spadek hiszpańskiej inflacji do poziomu 1,6% w październiku

  • Publikacja 14/11/2017

Jak podaje hiszpański instytut statystyczny (INE), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (IPC) wzrósł w październiku br. do poziomu 1,6% w ujęciu rocznym. W ujęciu miesięcznym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł się o 0,9% w październiku br. » więcej

list
13

Handel zagraniczny Polski po trzech kwartałach 2017 r.

  • Publikacja 13/11/2017

Pierwsze dziewięć miesięcy br. to okres utrzymujących się wysokich wzrostów wymiany towarowej Polski. Według wstępnych danych GUS, po trzech kwartałach br. eksport zwiększył się o 9,8%, do 149,6 mld EUR, a import o 10,9%, do 147,8 mld EUR » więcej

list
02

W październiku wzrost w polskim sektorze przemysłowym był wciąż silny

  • Publikacja 02/11/2017

Najnowsze badania PMI® realizowane przez IHS Markit zasygnalizowały, że na początku czwartego kwartału warunki gospodarcze w polskim sektorze przemysłowym ponownie uległy znacznej poprawie. Tempo wzrostu nowych zamówień utrzymało się na najwyższym poziomie od ponad dwóch i pół roku, wspierając kolejny silny wzrost produkcji. » więcej

list
02

Hiszpański wskaźnik PMI

  • Publikacja 02/11/2017

W październiku hiszpański sektor przemysłowy utrzymał wysoką dynamikę wzrostu. Odnotowano znaczące zwiększenie ilości zamówień, produkcji i zatrudnienia.  » więcej

paźd
31

Hiszpania poprawiła wynik o 4 pozycje w światowym rankingu "Doing Business"

  • Publikacja 31/10/2017

Hiszpania awansowała o cztery pozycje w opracowywanym przez Bank Światowy rankingu „Doing Business” i aktualnie plasuje się na 28. miejscu. Ranking bazuje na najważniejszych aspektach prawnych i administracyjnych ułatwiających lub utrudniających zakładanie i prowadzenie  biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.  » więcej

paźd
31

Hiszpańskie firmy kolejowe liderem na światowym rynku

  • Publikacja 31/10/2017

Hiszpania jest światowym liderem w projektowaniu, infrastrukturze technicznej, sygnalizacji, bezpiecznym i efektywnym sterowaniu ruchem kolejowym, dostawie taborów oraz w ich eksploatacji i utrzymaniu. Dysponuje bardzo konkurencyjnymi, wyspecjalizowanymi i wysoce zintegrowanymi strukturami przemysłowymi. Hiszpańskie firmy są obecne w każdym obszarze sektora kolejowego, począwszy od etapu planowania do oddania do eksploatacji. Dzięki tworzeniu konsorcjów hiszpańskie przedsiębiorstwa stanowią jeden z najsilniejszych klastrów kolejowych na świecie. » więcej

paźd
10

MFW podnosi prognozę wzrostu PKB Polski

  • Publikacja 10/10/2017

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że w 2017 r. wzrost PKB Polski wyniesie 3,8 proc., a w 2018 r. 3,3 proc. - wynika z październikowej edycji World Economic Outlook. » więcej

wrze
19

Hiszpański rynek mieszkaniowy w II kw. 2017

  • Publikacja 19/09/2017

1.530 euro to średnia cena za metr kwadratowy na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkalnych w II kw. 2017 roku. W odniesieniu do statystyk z poprzednich lat średnia cena w II kw. br. była o 27,2% niższa od historycznie rekordowego wyniku odnotowanego w I kw. 2008r. » więcej