Co nowego u naszych Firm Członkowskich

PHIG.pl » Co nowego u naszych Firm Członkowskich » Licencja przymusowa – możliwe ograniczenie ochrony patentowej szczepionki przeciwko Covid-19

Licencja przymusowa – możliwe ograniczenie ochrony patentowej szczepionki przeciwko Covid-19

Kochański & Partners Spółka Komandytowa

  • Dodano 22 kwietnia 2021
  • ·

W obliczu skali pandemii opracowanie przez naukowców leków i szczepionek, które pomogą pokonać wirusa oraz ich wyprodukowanie stało się najwyższym priorytetem.

 

Warto wiedzieć, że w obliczu wojny prowadzonej z wirusem, państwa mają możliwości zastosowania  nadzwyczajnego instrumentu prawnego wobec posiadaczy patentów, jakim jest licencja przymusowa -dla Prawo.pl. pisze Karolina Marciniszyn, rzecznik patentowy, partner i szef Praktyki Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej.

 

Na wojnie z pandemią, generałami na placu boju są tym razem naukowcy oraz koncerny farmaceutyczne. Każdy, kto zetknął się zawodowo nieco bliżej z branżą farmaceutyczną zazwyczaj zauważa, że jednym z kluczowych aspektów ich działalności są prawa własności intelektualnej, często patenty. Patenty są ważne, ponieważ umożliwiają firmom farmaceutycznym komercjalizację określonych wynalazków. Aby powstał wynalazek, potrzebne są zazwyczaj lata prac naukowych, badań i doświadczeń, a zwłaszcza znaczne nakłady finansowe. W trakcie walki z pandemią pojawia się jednak pytanie, czy można ograniczyć monopol właściciela patentu, aby inni mogli także z niego korzystać, i np. produkować szczepionkę. Otóż można, bo przepisy prawa, także unijnego, przewidują instytucję licencji przymusowej.

 

Czym jest patent, a czym wynalazek

Pojęcia patentu i wynalazku bywają często mylone. O ile wynalazek jest często intuicyjnie rozumiany jako nowe odkrycie opracowane przez wynalazcę, to pojęcie patentu sprawia już większe problemy (...)

 

Pełny artykuł jest dostępny na stronie:

https://www.kochanski.pl/pl/licencja-przymusowa-mozliwe-ograniczenie-ochrony-patentowej-szczepionki-przeciwko-covid-19/