Co nowego u naszych Firm Członkowskich

PHIG.pl » Co nowego u naszych Firm Członkowskich » Najnowsze informacje gospodarcze wg głównego ekonomisty Santander Bank Polska, p. Piotra Bielskiego:

Najnowsze informacje gospodarcze wg głównego ekonomisty Santander Bank Polska, p. Piotra Bielskiego:

Santander Bank Polska S.A.

  • Dodano 09 września 2022
  • ·

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami gospodarczymi przygotowanymi przez Głównego Ekomistę Santander Bank Polska S.A.


Gospodarka:


• Z każdym tygodniem obawy dot. kryzysu energetycznego w Europie stają się poważniejsze. Dzisiaj rozpoczyna się w Brukseli nadzwyczajny szczyt UE, którego tematem mają być możliwe działania mające przeciwdziałać gwałtownym wzrostom cen energii i skutkom jej ewentualnych niedoborów w sezonie grzewczym. Wśród dyskutowanych rozwiązań będą m.in. wprowadzenie górnego ograniczenia na ceny rosyjskiego gazu, zmiany zasad ustalania cen energii elektrycznej na rynkach hurtowych, złagodzenie zasad dot. pomocy publicznej dla firm energetycznych, podatki od „nadzwyczajnych zysków” (windfall tax) dla producentów energii z tańszych źródeł. Polska proponuje w pierwszej kolejności zawieszenie mechanizmu ETS, ale ten pomysł nie ma poparcia w KE. Efekty tych rozmów mogą wpływać na zachowanie rynków energii w kolejnych miesiącach.

 

• Kilka dni temu Santander Bank Polska opublikował nowy raport MAKROskop Lite, z prognozami makroekonomicznymi zrewidowanymi m.in. pod wpływem sytuacji na rynkach energii i pogarszającej się koniunktury w Europie.

 

• W najbliższym tygodniu, obok wciąż kluczowych kwestii energetycznych, tematem przewodnim będzie inflacja. Dane o CPI pojawią się w wielu krajach, w tym w Polsce, USA, Czechach, Niemczech i kilku innych. W obliczu bardzo jastrzębiej retoryki głównych banków centralnych, ewentualne nowe zaskoczenia odczytami mogłyby istotnie wpłynąć na oczekiwania dot. dalszych działań EBC i Fed.

 

• W kraju publikacja CPI za sierpień pojawi się w czwartek, inflacja bazowa w piątek. Spodziewamy się potwierdzenia wstępnego odczytu CPI na poziomie 16,1% r/r i wzrostu inflacji bazowej do 9,9% r/r (nowy rekord). Chociaż warto pamiętać, że na ostatnie 10 odczytów inflacji dla których dostępny był flash (czyli bez stycznia-lutego) mieliśmy 7 rewizji w górę, 1 w dół i 2 potwierdzenia wstępnego odczytu.

 

• We wtorek poznamy dane o lipcowym bilansie płatniczym: nasza prognoza deficytu obrotów bieżących (-1,9 mld EUR) jest ponownie poniżej konsensusu (-1,5 mld EUR) i wskazuje na dalsze miarowe pogłębianie nierównowagi zewnętrznej (kroczący 12-miesięczny deficyt obrotów bieżących ok 4% PKB). 

 

• Być może w ciągu tygodnia pojawią się dane o wykonaniu budżetu państwa po sierpniu i jeśli tak to należy się spodziewać pogorszenia po stronie dochodów niepodatkowych w m.in. w związku z przekazaniem 90% zysku NBP oraz dochodów ze sprzedaży pozwoleń na emisję CO2 do funduszu przeciwdziałania COVID-19.

 

Po dodatkowe informacje zapraszamy na stronę: Serwis ekonomiczny | Santander