IX Europejski Meeting Gospodarczy POLITYKA KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNA UE

PHIG.pl » Ogłoszenia » Pozostałe » IX Europejski Meeting Gospodarczy POLITYKA KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNA UE

 

 

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA
zaprasza na

IX Europejski Meeting Gospodarczy

POLITYKA KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNA UE

„Węgla tyle ile trzeba i tak długo, jak to konieczne w interesie gospodarki i obywateli.
Na czas transformacji energetyki w Polsce i ubezpieczenie niesterowalnej generecji odnawialnej"

17 października 2019 r., w godzinach 11.00 - 14.45
Radisson Collection Hotel, ul. Grzybowska 24, Warszawa

 

IX Europejski Meeting Gospodarczy to wydarzenie cykliczne, podczas którego podejmujemy ważne kwestie dotyczące wpływu polityki klimatyczno-energetycznej UE na polską gospodarkę i społeczeństwo.

Obszar merytoryczny konferencji będzie podsumowaniem otwartych sesji Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG. W czasie tych spotkań eksperci dyskutują nad polityką energetyczną państwa, kosztami gospodarczymi i społecznymi polityki klimatyczno-energetycznej UE i koniecznością zachowania konkurencyjności gospodarki europejskiej i transparentności rynku energii.

Czas transformacji naszej energetyki, w tym rozwój OZE wymaga jej ubezpieczenia generacją konwencjonalną z naszych zasobów paliw stałych. Węgiel kamienny i brunatny na wiele jeszcze lat ma tu przypisaną niebagatelną rolę. W dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku rola ta jest jednoznacznie określona i istotna na miarę bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Założeniem Meetingu będzie opracowanie VI Apelu Warszawskiego Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie koniecznych działań dla ubezpieczenia interesów gospodarki w Polsce wobec wyzwań, jakie czekają nas w kolejnych latach. Apel kierujemy do środowisk politycznych, gospodarczych w kraju i wspólnocie europejskiej, ludzi nauki oraz ambasad i kręgów dyplomatycznych.

W konferencji uczestniczą corocznie wybitni eksperci reprezentujący gospodarkę polską i europejską, naukę, energetykę, ochronę środowiska, partnerów społecznych, przedstawiciele rządu, administracji publicznej, parlamentarzystów, partii politycznych, ambasad i kręgów dyplomatycznych w Polsce oraz mediów.

Konferencja będzie transmitowana na żywo na www.kig.pl oraz www.cire.plUdział w konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres e-mail: dwasyluk@kig.pl w terminie do 10 października 2019 r. (prosimy o podanie imienia i nazwiska, stanowiska, nazwy organizacji/przedsiębiorstwa).

Program konferencjiKontakt:
Danuta Wasyluk
Tel. 22 630 97 33, 501 728 586
e-mail: dwasyluk@kig.pl

Dane do kontaktu

dwasyluk[at]kig.pl

22 630 97 33