Międzynarodowe Centrum Mediacji

PHIG.pl » Międzynarodowe Centrum Mediacji

 

 

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM MEDIACJI


Międzynarodowe Centrum Mediacji stanowi platformę pozasądowego rozwiązywania sporów, dostępną dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce. Misją MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów związanych z pozasądowym rozwiązywaniem sporów w biznesie.

 

Inicjatorami przedsięwzięcia są przedstawiciele Izb, którzy weszli w skład Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz Dr Ewelina Stobiecka, mediator, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji.

 

Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Projekt jest również wspierany przez Ministerstwo Gospodarki. Partnerem Międzynarodowego Centrum Mediacji jest Dolnośląska Izba Gospodarcza.

 

Unikalną cechą MCM jest możliwość mediowania w wielu językach, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Listę mediatorów MCM tworzą eksperci w konkretnych branżach, prowadzący mediacje w językach obcych i posiadających doświadczenie zarówno merytoryczne jak i praktyczne oraz znajomość kontekstu kulturowego.

 

Co warto wiedzieć na temat mediacji?

 

  • Mediacja to alternatywna – dla postępowania sądowego lub arbitrażowego – metoda rozwiązania sporu, także w biznesie;
  • Mediacja stanowi tańszy, szybszy i skuteczniejszy sposób na rozwiązanie konfliktu;
  • Mediacja pozwala stronom na rozwiązanie ich problemu i bardzo często daje im możliwość kontynuacji współpracy biznesowej, ponieważ w przeciwieństwie do procesu sądowego strony nie są „przeciwnikami”, ale „partnerami” dążącymi do osiągnięcia wspólnego porozumienia;
  • Osiągane w mediacji rozwiązanie musi  być dla obu stron satysfakcjonujące:  to klasyczna sytuacja
    win-win”;
  • Umiejętność osiągnięcia porozumienia za pomocą mediacji to także wyraz stosowania najwyższych standardów w biznesie.

 

Jak działamy?

 

Krok 1.

Zgłoś nam swój problem w biznesie zanim pójdziesz do sądu.

Jeśli sprawa jest już procedowana przez sąd, opisz nam na jakim jest etapie, a my pomożemy Ci ją przenieść z sali sądowej do mediacji.

 

Krok 2

Skontaktujemy się z Tobą i/lub spotkamy celem omówienia problemu i strategii działania.

 

Krok 3

Skontaktujemy się także z Twoim adwersarzem celem zaprezentowania mu możliwości rozwiązania istniejącego pomiędzy Wami sporu w drodze mediacji.

 

Krok 4

Postępowanie mediacyjne.

Nasz mediator zadba, aby postępowanie mediacyjne przebiegało w dobrej atmosferze, z uwzględnieniem interesów wszystkich stron, zaproponuje tryb procedowania i przeprowadzi odpowiednie sesje mediacyjne: wspólne i/lub indywidualne. Poprowadzi postępowanie w sposób najbardziej efektywny czasowo i kosztowo, dbając o komfort stron.

 

Krok 5

Ugoda.

Wypracowaną w mediacjach ugodę pomożemy Ci zatwierdzić w sądzie, tak aby nabrała mocy wyroku sądowego i stanowiła tytuł egzekucyjny.

 

 

 

Pytanie / Wątpliwości

 

Na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z mediacjami, ich przebiegiem i warunkami odpowie przedstawiciel Izby:

Zuzanna Gołębiewska (Dyrektor Biura)

T: 22 630 94 11

E: phig@phig.pl

 

LINKI: (do dokumentów pdf)

Regulamin i cennik postępowania mediacyjnego

Statut Międzynarodowego Centrum Mediacji

 

 

Najnowszy artykuł ekspercki:

"Najemnik na wojnie czy strategiczny doradca klienta w dobie kryzysu? Uwaga prawnicy procesowi: nowy obowiązek wynikający z KPC" autorstwa Dr Eweliny Stobieckiej 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Aleksandra Gąsowska

Agencja INFINITY

ola@agencja-infinity.pl

Tel: +48 793 410 008

 

 

***

 

Klauzula mediacyjna ważnym elementem każdej umowy handlowej.

Zachęcamy do umieszczania klauzuli o mediacji w umowach:

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią, będą rozwiązywane polubownie w ramach Międzynarodowego Centrum Mediacji działającego przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce.

W przypadku braku porozumienia i niemożliwości rozwiązania sporu w postępowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu.

Jak wygląda mediacja gospodarcza w Centrum Mediacji (MCM)?

Krok 1

Zgłoś nam swój problem w biznesie zanim pójdziesz do sądu; kontakt do Koordynatora Międzynarodowego Centrum Mediacji: e.stobiecka@mcm.org.pl

Jeśli sprawa jest już procedowana przez sąd, opisz nam na jakim jest etapie, a my pomożemy Ci ją przenieść z sali sądowej do mediacji.

Krok 2

Skontaktujemy się z Tobą i/lub spotkamy celem omówienia problemu i strategii działania.

Krok 3

Skontaktujemy się także z Twoim adwersarzem w sporze celem zaprezentowania mu możliwości rozwiązania istniejącego pomiędzy Wami sporu w drodze mediacji.

Krok 4

Postępowanie mediacyjne.

Nasz mediator zadba, aby postępowanie mediacyjne przebiegało w dobrej atmosferze, z uwzględnieniem interesów wszystkich stron, zaproponuje tryb procedowania i przeprowadzi odpowiednie sesje mediacyjne: wspólne i/lub indywidualne. Poprowadzi postępowanie w sposób najbardziej efektywny czasowo i kosztowo, dbając o komfort stron.

Krok 5

Ugoda.

Wypracowaną w mediacjach ugodę pomożemy Ci zatwierdzić w sądzie, tak aby nabrała mocy wyroku sądowego i stanowiła tytuł egzekucyjny.

Międzynarodowe Centrum Mediacji stanowi platformę pozasądowego rozwiązywania sporów, dostępną dla wszystkich przedsiębiorców. Więcej informacji na www.mcm.org.pl