Członkowie Honorowi

PHIG.pl » Członkowie Honorowi

TYTUŁ HONOROWEGO CZŁONKA

POLSKO – HISZPAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

 

Osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój polsko-hiszpańskich relacji gospodarczych Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza nadaje tytuł Honorowego Członka Izby.

Tytuł Honorowego Członka Izby może być przyznany wyłącznie osobie fizycznej i jest nadawany przez Radę Izby w drodze uchwały.

Dotychczas tytuł ten został przyznany następującym osobom:

w 2008 roku:

  1. Jej Ekscelencji Ambasador RP w Madrycie Pani Grażynie Bernatowicz

  2. Jego Ekscelencji Ambasadorowi Królestwa Hiszpanii w Warszawie Panu Juanowi Pablo de Laiglesia

  3. Radcy Handlowemu Ambasady RP w Madrycie Panu Mirosławowi Węglarczykowi

w 2009 roku:

  1. Jego Ekscelencji Ambasadorowi Królestwa Hiszpanii w Warszawie Panu Rafaelowi Mendívil Peydro

w 2010 roku:

  1. Wiceprezesowi Rady Izby Panu Henrykowi Poniewierskiemu

w 2012 roku:

Jego Ekscelencji Ambasadorowi RP w Madrycie Panu Ryszardowi Schnepfw 2015 roku:

  1. Jego Ekscelencji Ambasadorowi Królestwa Hiszpanii w Warszawie Panu Agustinowi Núñez Martínez

Wiceprezesowi Rady Izby Panu Andrzejowi Szumowskiemuw 2022 roku:

Jej Ekscelencji Ambasador RP w Madrycie Pani Marzennie Adamczyk

Wiceprezesowi Rady Izby Panu Víctorowi Ramiro Santisteban Terrón