NORMY ETYCZNE CZŁONKÓW POLSKO – HISZPAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

PHIG.pl » NORMY ETYCZNE CZŁONKÓW POLSKO – HISZPAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

1.

Członkowie Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej będą gwarantować dostarczenie produktów i usług wartościowych, dobrej jakości, solidnie wykonanych i bezpiecznych do użytkowania, oraz nie będą świadomie ukrywać wad i szkodliwych działań produktów,

 

2.

Członkowie Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej nie będą starać się wpłynąć na decyzje władz poprzez wręczanie prezentów, obiecywanie korzyści oraz gratyfikację finansową,

 

3.

Członkowie Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej będą działać odpowiedzialnie w zakresie międzynarodowego handlu, zgodnie z uznanymi przez Polskę i Hiszpanię porozumieniami oraz przestrzegając przepisów prawa, jak i z zobowiązaniami wynikającymi z zawartych umów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii płatności należności wynikających ze wspomnianych zobowiązań,

 

4.

Członkowie Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej będą uczciwie informować o swojej polityce, osiągnięciach i perspektywach rozwoju,

 

5.

Członkowie Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej będą dochowywać poufności informacji otrzymanych od klientów,

 

6.

Członkowie Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej nie będą próbować pozyskać informacji dotyczących konkurencjiśrodkami nielegalnymi, w tym poprzez szpiegostwo przemysłowe, zatrudnienie pracowników konkurencji w celu uzyskania od nich tajnych informacji lub podszywanie się pod kogoś innego,

 

7.

Pracownicy członków Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej niebędą dyskryminowani ze względu na kolor skóry, wiek, narodowość, rasę, religię, płeć, stan cywilny, inwalidztwo czy wygląd,

 

8.

Członkowie Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej będą respektować tradycję i kulturękażdego z krajów, w którym działają,

 

9.

Członkowie Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej będą dbać o ochronę środowiska, a zasoby naturalne użytkować w sposób odpowiedzialny,

 

10.

Członkowie Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej będą zapewniać zdrowe i bezpieczne środowisko pracy zgodnie ze standardami i przepisami prawa.