Aktualności

PHIG.pl » Aktualności » Konferencja: Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym

Konferencja: Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym

 • Data wydarzenia 14 stycznia 2020
 • ·
 • Publikacja 09 grudnia 2019
 • ·

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza w ramach prac Międzynarodowego Centrum Mediacji (MCM) zaprasza na konferencję dot. mediacji gospodarczych z sektorem publicznym - „Okrągły stół” pod Honorowym patronatem Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mariusza Haładyja.

 

Wydarzenie odbędzie się we

wtorek, 14 stycznia 2020, godz. 9.30 -13.30 

Siedziba Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Al. Jerozolimskie 93, Warszawa

 

 

Od 2017 roku istnieją nowe rozwiązania legislacyjne, ułatwiające prowadzenie mediacji pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym. Jasno określone kryteria zawierania ugód pomiędzy stronami umożliwiły urzędnikom częstsze sięganie po pozasądowe rozstrzyganie sporów. Ma to tym większe znaczenie, że coraz więcej celów publicznych delegowanych jest w formie konkursów i przetargów do sektora prywatnego, co może generować dodatkowe punkty sporne pomiędzy stronami. Po ponad dwóch latach obowiązywania nowych przepisów, przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowych doświadczeń.


Do udziału w debacie zaprosiliśmy stronę publiczną, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym, przedsiębiorców, a także organy kontrolne nadzorujące prawidłowość podejmowanych decyzji o mediacji. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie przyjrzeć się barierom, które w dalszym ciągu przeszkadzają w rozwoju tego modelu rozwiązywania sporów oraz wypracować rekomendacje dla obu stron procesu.

 

Program:

 

9.30 – 10.00  Rejestracja uczestników, poranna kawa


10.10 – 11.30 Czy sektor publiczny mediuje z sektorem prywatnym?

Jakie narzędzia mają urzędnicy podejmujący decyzje o mediowaniu z sektorem prywatnym i docelowo zawarciu ugody? Jaka jest rola Prokuratorii Generalnej w tym zakresie? Rodzaje sporów, w których najczęściej dochodzi do zawarcia ugody. Jakie bariery napotykają przedsiębiorcy będący w sporze z jednostkami sektora finansów publicznych? Czy i jak działają przepisy / narzędzia wspierające rozwój mediacji w Polsce?

 • Mariusz Haładyj, Prezes, Prokuratoria Generalna
 • Michał Olszewski, Wiceprezydent, Miasto st. Warszawa
 • Kamila Strzelczak, Dyrektor ds. Kontroli i Wsparcia Operacyjnego, SAFEGE Oddział w Polsce (SUEZ)
 • Tomasz Żuchowski*, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Moderator: Ewelina Stobiecka, Koordynator, mediator MCM


11.30 – 12.00  Przerwa kawowa  
        

12.00 – 13.30  Bariery i problemy związane z zawieraniem ugód z sektorem publicznym.

Główne kryteria kontroli ugód. Czy w ramach kontroli stawiane są pytania o otwartość i skuteczność urzędników w dążeniu do zawarcia ugody? Problemy przedsiębiorców w negocjacjach z sektorem publicznym. Wykonalność ugody.

 • Andrzej Adamczyk*, Minister Infrastruktury
 • Lilianna Bogusz, Dyrektor Departamentu PPP, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Hubert Nowak*, Prezes Urząd Zamówień Publicznych
 • Robert Proczko, Dyrektor Biura Eksperckiego, Warbud
 • Zbigniew Wrona*, p.o. Dyrektora, Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego, NIK
 • Moderator: Ewelina Stobiecka, Koordynator, mediator MCM
   

13.30 – Zakończenie konferencji, podsumowanie

13.40 - Lunch
 

* udział do potwierdzenia


Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 400 pln + 23% VAT. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z danymi do faktury na adres phig@phig.pl przed 14 stycznia 2020. 


ORGANIZATORZY:
 


Organizatorem wydarzenia jest Międzynarodowe Centrum Mediacji powołane przez pięć izb gospodarczych: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Misją MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów związanych z polubownym rozwiązywaniem sporów w biznesie.


NOTATKA PRASOWA

Ugody w sporach z sektorem publicznym - konieczna zmiana mentalności.