Aktualności

PHIG.pl » Aktualności » XX Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich

XX Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich

  • Data wydarzenia 26 marca 2020
  • ·
  • Publikacja 04 marca 2020
  • ·

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników organizowanych przez nas wydarzeń, jesteśmy zmuszeni do przełożenia daty XX Walnego Zgromadzenia Firm Członkowskich PHIG oraz spotkania TARDE DE SABORES zaplanowanych na dzień 26 marca 2020.

 

 


O nowym terminie wydarzenia poinformujemy możliwie jak najszybciej.

  

 

Podczas Zgromadzenia przewidziane są wybory Członków Rady na nową kadencję. Zgodnie z „Regulaminem Wyboru i Pracy Rady Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej” do Rady kandydować mogą Przedstawiciele aktualnie zrzeszonych w dniu wyborów Firm Członkowskich. Zainteresowanych Państwa uprzejmie proszę o przesłanie do Biura drogą mailową (phig@phig.pl) CV oraz krótkiego listu motywacyjnego - opisu planów dotyczących pracy w Radzie. W zgłoszeniu proszę zaznaczyć także, czy chcą Państwo kandydować do funkcji Prezesa Rady. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2020 włącznie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z obowiązkami Członka Rady zawartymi w „Regulaminie Wyboru i Pracy Rady Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej” (dostępnym na www.phig.pl w zakładce Izba > Statut).

 

Uprzejmie proszę także o potwierdzenie swojej obecności na Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku gdyby nie mogli Państwo przybyć osobiście, o upoważnienie innego Reprezentanta Firmy lub o przekazanie swojego pisemnego pełnomocnictwa do głosowania innemu Członkowi Izby.

 

Po zakończeniu obrad Zgromadzenia zapraszamy na spotkanie TARDE DE SABORES, które będzie również okazją do nawiązania ciekawych kontaktów.

 

Do pobrania:

Agenda 

Pełnomocnictwo

Formularz zgłoszenia kandydatury do Rady