Media

PHIG.pl » Media » Sektor hiszpańskich produktów chronionych wysokiej jakości odnotowuje wzrost

Sektor hiszpańskich produktów chronionych wysokiej jakości odnotowuje wzrost

  • Data wydarzenia 21 grudnia 2017
  • ·
  • Publikacja 21 grudnia 2017
  • ·

Hiszpańskie Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa, Żywności i Ochrony Środowiska przedstawiło wstępne dane z roku 2016 dotyczące hiszpańskich produktów wysokiej jakości posiadających oznaczenia „Chroniona Nazwa Pochodzenia” (DOP), „Chronione oznaczenie geograficzne” (IGP) i „Gwarantowana tradycyjna specjalność” (ETG).

Przedstawione dane wskazują, że sektor pozostaje w trendzie wzrostowym i umacnia swoją pozycję zarówno dzięki sprzedaży win oraz innych alkoholi, jak i żywności. Hiszpania jest trzecim krajem pod względem ilości „Chronionych Produktów Wysokiej Jakości”.

Dane dla poszczególnych produktów

Podczas kampanii 2015/2016 dziewięćdziesiąt rodzajów win posiadało oznaczenie „Chroniona Nazwa Pochodzenia” (DOP), czterdzieści jeden „Chronione oznaczenie geograficzne” (IGP) oraz jedno wino aromatyzowane „Chronione oznaczenie geograficzne” (IGP), a ich sprzedaż została oszacowana na ponad 14 milionów hektolitrów, co stanowi wzrost o 2,8 w stosunku do sytuacji w roku poprzednim. 35% całej produkcji przeznaczone zostało na zagraniczne rynki.

Powierzchnia rolna uprawy winorośli wzrosła o 1% i wyniosła 654.677 ha z 146 440 plantatorami i 4 868 zarejestrowanymi winiarniami. Oszacowana wartość win z oznaczeniami DOP i IGP to 4 100 milionów euro, 0 7,4% więcej w odniesieniu do poprzedniej kampanii.  

W przypadku napoi alkoholowych z oznaczeniem IGP w 2016 było to 19 pozycji i 240 jednostek produkcyjnych. Sprzedaż wzrosła o 5,8% w stosunku do minionego roku i osiągnęła wynik 19,6 milionów litrów. 42% produkcji zostały wyeksportowane. Szacowana wartość produktów to 135,1 milionów euro. Wynik jest o 4,6% lepszy niż w poprzednim roku.

W przypadku żywności z oznaczeniami DOP/IGP/ETG w 2016 roku były to 193 pozycje (o dwie więcej niż w 2015), powierzchnia rolna upraw wyniosła 778 000 hektarów (o 4,3% więcej niż w 2015), zarejestrowano także 2,5 miliona sztuk bydła, co oznaczało 189 196 producentów żywności i 3420 jednostek produkcyjnych.

Sprzedanych zostało 865 t i 95 000 ht produktów żywnościowych, z czego 16% na rynku zagranicznym, głównie w krajach UE. Łączną wartość sprzedaży oszacowano na 2 391 milionów euro, o 28% więcej niż w roku ubiegłym.

Wśród produktów z oznaczeniem DOP/IGP/ETG wyróżniają się szynki (1 007 milionów euro, wzrost o 42% w porównaniu z 2015r.), owoce (455 milionów euro, wzrost o 105%), sery (279 milionów, wzrost o 7%), mięso (218 milionów euro, wzrost o 6%), oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia (127 milionów euro, wzrost o 17%).

Jak wskazują wstępne dane z 2016 roku 344 hiszpańskie produkty są oznaczone jako chronione produkty wysokiej jakości. Na obszarze UE Hiszpania znajduje się za Włochami (930 produktów) i Francją (745), a przed Portugalią (205). Szacowana wartość początkowa równa się 6 626 milionom euro i jest o 12,4% wyższa niż w ubiegłym roku. Zarejestrowanych zostało 335 636 rolników i hodowców oraz 8 528 jednostek produkcyjnych.

Produkty oznaczone jako wysokiej jakości podlegają programowi kontroli stanowiącemu część Narodowego Planu Kontroli Produktów Żywnościowych 2016-2020. W 2016 zrealizowanych zostało 22 293 kontroli, z czego w 10,9% przypadków wykryto nieprawidłowości lub naruszenia.

 

Źródło:

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/magrama/Paginas/2017/211217_calidaddiferenciad.aspx