Media

PHIG.pl » Media » Hiszpania obniżyła poziom deficytu publicznego do poziomu 3,07% PKB w 2017, co oznacza spełnienie założonego celu

Hiszpania obniżyła poziom deficytu publicznego do poziomu 3,07% PKB w 2017, co oznacza spełnienie założonego celu

  • Data wydarzenia 26 marca 2018
  • ·
  • Publikacja 26 marca 2018
  • ·

Deficyt publiczny wyniósł 35,758 mld euro i jest to najniższa cyfra od 10 lat.

 

Uwzględniając wsparcie finansowe, które osiągnęło wartość 475 milionów euro, deficyt stanowi 3,11% PKB.
W przeciągu ostatniego roku deficyt publiczny całego sektora instytucji rządowych i samorządowych spadł o 1,22 pkt procentowych (z 4,29% w 2016 roku), co oznacza obniżkę o ponad 25%. Dane odzwierciedlają odnotowany w ubiegłym roku wzrost przychodów, który wyniósł 19,467 mld euro (4,6% wzrostu), przy wzroście wydatków wynoszącym 5,3 mld euro (1,1% wzrostu).


Od 2011 roku Hiszpania zdołała obniżyć deficyt publiczny o 64%, dzięki czemu jego udział w PKB z 9,31% spadł do 3,07% w 2017 roku.

 

Żródło:
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2018/260318-cierre2017.aspx