Media

PHIG.pl » Media » Hiszpania piątą europejską potęgą lotniczą

Hiszpania piątą europejską potęgą lotniczą

  • Data wydarzenia 04 grudnia 2018
  • ·
  • Publikacja 04 grudnia 2018
  • ·

Minister Przemysłu, Handlu i Turystyki Hiszpanii, Reyes Maroto, przewodniczyła prezentacji Agendy Sektorowej dla Aeronautyki.

Minister powiedziała, że sektor lotniczy ma charakter strategiczny. Aeronautyka w Hiszpanii ma ponad stuletnią historię i obecnie kraj ten jest piątą europejską potęgą aeronautyczną.

Agenda Sektorowa ma na celu sprostanie głównym wyzwaniom hiszpańskiego przemysłu lotniczego. W tym celu zaproponowano takie cele jak: podwojenie obrotów tak, aby osiągnęły 1% PKB z 2015 roku, zwiększenie możliwości integracji statków powietrznych i systemów, wzmocnienie i umiędzynarodowienie tkanki przemysłowej, udział w europejskich projektach przemysłowych z sektora obronności oraz znaczny wzrost inwestycji w badania i rozwój i poprawa koordynacji między różnymi podmiotami publicznymi z dziedziny lotnictwa.

Trzy mocne strony hiszpańskiego sektora lotniczego to: jego wpływ na resztę gospodarki, potencjał eksportowy - 80% obrotów trafia na eksport oraz zaangażowanie na rzecz innowacji.

 

Źródło: http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2018/041218sectoraeronautico.aspx