Media

PHIG.pl » Media » Prognozy OECD i Komisji Europejskiej potwierdzają, że Hiszpania utrzyma solidny wzrost w 2019 roku

Prognozy OECD i Komisji Europejskiej potwierdzają, że Hiszpania utrzyma solidny wzrost w 2019 roku

  • Data wydarzenia 21 listopada 2018
  • ·
  • Publikacja 21 listopada 2018
  • ·

Komisja Europejska opublikowała opinię na temat planu budżetowego przesłanego przez rząd hiszpański. OECD opublikowała również Raport o Perspektywach Gospodarczych, który zawiera informacje o Hiszpanii z prognozami makroekonomicznymi na lata 2018-2020.

Prognozy obu organizacji dotyczące hiszpańskiej gospodarki są zgodne z prognozami rządu. Zarówno Komisja Europejska, jak i OECD przewidują, że Hiszpania utrzyma wysokie tempo wzrostu, wyższe niż średnia w UE i wyniesie ono 2,6% w tym roku i 2,2% w przyszłym, zaledwie jedną dziesiątą mniej niż prognozy rządu.

Obie organizacje przewidują znaczące zmniejszenie deficytu w 2019 r. Prognoza OECD zbiega się z prognozą rządu przy szacowaniu redukcji o 9 dziesiątych i deficytu w wysokości 1,8% PKB. Komisja natomiast spodziewa się, że deficyt spadnie o 6 dziesiątych do 2,1% PKB. W obu przypadkach obniżki są znacznie wyższe niż w innych dużych gospodarkach europejskich. Jak sama Komisja przyznała, jej prognoza jest „ostrożna", ponieważ Hiszpania nie przedstawiła jeszcze ogólnego budżetu państwa. Należy pamiętać, że w tej fazie nadzoru fiskalnego oceniane są plany, co uzasadnia ostrożność analizy.

W 2019 roku zakończy się objęcie Hiszpanii funkcją naprawczą Paktu stabilności i wzrostu, co oznacza, że zdjęta z niej zostanie procedura nadmiernego deficytu.

 

Żródło:

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/economia/Paginas/2018/211118ocde.aspx