Media

PHIG.pl » Media » Hiszpański eksport w 2023 roku osiągnął wartość 383,7 mld euro i jest to drugi najlepszy wynik w historii

Hiszpański eksport w 2023 roku osiągnął wartość 383,7 mld euro i jest to drugi najlepszy wynik w historii

  • Data wydarzenia 19 lutego 2024
  • ·
  • Publikacja 19 lutego 2024
  • ·

Hiszpański deficyt handlowy zmniejszył się o ponad 40% w 2023 roku.

Pomimo złożonego kontekstu międzynarodowego, hiszpański handel zagraniczny wykazuje dużą odporność i nadal pozostaje jedną z głównych dźwigni wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Poziom hiszpańskiego eksportu w 2023 roku wyniósł ponad 383,688 mld euro, co stanowi drugi najlepszy rok w historii. Po historycznym maksimum w 2022 roku, eksport towarów zamyka rok 2023, spadkiem o 1,4% w porównaniu z rokiem 2022 (-5,5mld), czyli mniejszym niż w całej UE27 (-2,5%) oraz w strefie euro (-3,3%).

Druga połowa 2023 roku charakteryzowała się złożonym kontekstem międzynarodowym, a w szczególności, spowolnieniem gospodarczym u głównych partnerów handlowych Hiszpanii. Mimo to, eksport surowców nieenergetycznych wzrósł w całym roku o 0,7% (+2,5 mld euro), częściowo równoważąc spadek w segmencie energii o 20,6% (-7,9 mld euro).

Według raportu opartego o dane z hiszpańskiego Urzędu Celnego, deficyt handlowy został zredukowany o ponad 40% i spadł do 40,56 mld euro w 2023 roku, co stanowi 2,8% PKP (wobec deficytu wynoszącego ponad 68 mld euro zarejestrowanego w analogicznym okresie roku 2022, 5,1% PKB).

Deficyt handlowy wyniósł ok. 40 mld euro w 2023 roku, zmniejszając się o ok. 31 mld, w porównaniu z rokiem 2022, głównie na skutek utrzymania eksportu towarów nieenergetycznych oraz spadku importu towarów energetycznych (głównie gazu), co pozwoliło na redukcję deficytu energii nawet o prawie połowę.

Oznacza to, że wskaźnik pokrycia – stosunek między eksportem a importem – osiągnął 90,4%, czyli o 5,3 p. proc. więcej niż odnotowano w okresie styczeń-grudzień 2022 r. (85,1%). „Sektor zagraniczny odegrał zasadniczą rolę w ożywieniu hiszpańskiej gospodarki po pandemii i wykazał się dużą odpornością w obliczu wstrząsów za granicą, takich jak wojna na Ukrainie czy konflikt w Gazie” – wskazuje Xiana Méndez, hiszpańska sekretarz stanu ds. handlu.

Do sektorów, które pozytywnie wpłynęły na roczną zmienność eksportu w 2023 roku, należały sektor motoryzacyjny (wkład 2,4 pkt), dóbr inwestycyjnych (wkład 1,8 pkt) oraz żywność, napoje i tytoń (0,8 pkt). Są to najbardziej dynamiczne sektory, które zyskały na wadze i osiągnęły maksima z wyraźnymi nadwyżkami.

Unia Europejska pozostaje głównym kierunkiem hiszpańskiego eksportu: 62,7% całości. 37,3% eksportu dotyczyło dalszych kierunków, co wyróżnia się wzrost hiszpańskiego eksportu do Oceanii (8,7%), Ameryki Łacińskiej (8,1%) i reszty Europy (4,6%). W ubiegłym roku eksport na wiele najważniejszych dla Hiszpanii rynków europejskich, takich jak Niemcy, Włochy i Polska, osiągnął rekordowe wyniki. Wzrósł także eksport na inne rynki, takie jak Wielka Brytania, Maroko i Turcja.

Solidna baza eksportowa generująca miejsca pracy
Kluczowym czynnikiem była zdolność umiędzynarodowionych przedsiębiorstw hiszpańskich do utrzymywania stosunków handlowych w latach niepewności. Baza eksportowa w ostatnich latach stale rośnie i blisko 44 000 firm regularnie eksportowało w 2023 roku. W ostatnim roku liczba stałych eksporterów, czyli tych, którzy eksportowali w roku referencyjnym i w trzech poprzednich latach, wzrosła o 1,7, co oznacza skumulowany wzrost o 27% od 2010 roku.

Ponadto, handel zagraniczny jest generatorem miejsc pracy, według szacunków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 25% miejsc pracy w Hiszpanii jest związanych z eksportem towarów i usług.

Źródło:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/economia-comercio-empresa/Paginas/2024/190224-exportaciones-espanolas.aspx