Media

PHIG.pl » Media » Raport kwartalny i prognozy makroekonomiczne gospodarki hiszpańskiej. Marzec 2024.

Raport kwartalny i prognozy makroekonomiczne gospodarki hiszpańskiej. Marzec 2024.

  • Data wydarzenia 12 kwietnia 2024
  • ·
  • Publikacja 12 marca 2024
  • ·

Raport kwartalny na temat hiszpańskiej gospodarki, opublikowany przez Bank Hiszpanii, analizuje najnowszą ewolucję gospodarki w kontekście międzynarodowym y w strefie euro, a także niektóre kwestie gospodarcze uznane za istotne. W swojej analizie uwzględnia aktualizację prognoz makroekonomicznych hiszpańskiej gospodarki.

 

Aktywność gospodarcza w Hiszpanii – która została zarejestrowana jako silniejsza niż w UGW – pokazała w ostatnim okresie większą dynamikę, niż początkowo oczekiwano. W rezultacie, w świetle opublikowanego w styczniu przez Narodowy Instytut Statystyczny raportu Kwartalnej Rachunkowości Narodowej (CNTR), hiszpańska gospodarka w czwartym kwartale 2023 r. odnotowała nieoczekiwane przyspieszenie, osiągając 0,6 % w ujęciu kwartalnym, w porównaniu z 0,3 % prognozowanym przez Bank Hiszpanii w grudniu. Ponadto, wraz z tym postępem, nieznacznie podniesiono również wskaźniki zmienności PKB, odpowiadające drugiemu i trzeciemu kwartałowi ubiegłego roku.

 

Źródło i pełny raport:

https://www.bde.es/wbe/es/publicaciones/analisis-economico-investigacion/boletin-economico/informe-trimestral-y-proyecciones-macroeconomicas-de-la-economia-espanola--primer-trimestre-de-2024.html